sołtys - w średniowieczu reprezentant właściciela gruntów wsi lokowanej na prawie niemieckim; sołtys przewodniczył ławie sądowej, zbierał czynsze, miał udział w dochodach pana wsi.