sukcesja - następstwo tronu, dziedziczenie praw do tronu; w szerszym znaczeniu dziedziczenie dóbr materialnych, prawo do spadku.