wójt - przedstawiciel pana feudalnego i jego dziedziczny urzędnik w mieście  zorganizowanym na prawie niemieckim; wójtem zwykle zostawał zasadźca, pobierał on czynsze i stał na czele sądu, zatrzymując pewną część opłat.