zakon - zorganizowana według określnych reguł grupa ludzi, pragnąca prowadzić wspólne życie oparte na wskazaniach Ewangelii; zakonnicy ślubują posłuszeństwo przełożonym, ubóstwo i czystość.