pospólstwo - średnia warstwa społeczna w miastach w okresie feudalizmu, posiadająca prawo miejskie, ale początkowo pozbawiona możliwości zasiadania we władzach miasta - radzie miejskiej i ławie sądowej - prawo takie pospólstwu w ograniczonym zakresie udało się wywalczyć w niektórych miastach dopiero w XV i XVI w.