nawa - podłużna przestrzeń wydzielona szeregiem podpór lub arkad, utworzona w wyniku podziału wnętrza budowli wzdłuż jej długości.