transept - nawa poprzeczna, nawa przecinająca pod kątem prostym nawę główną kościoła, nadając mu w rzucie kształt krzyża.