triforium - trójdzielne arkadowe okno lub przeźrocze charakterystyczne dla architektury romańskiej i gotyckiej.