sklepienie krzyżowe - sklepienie powstałe w wyniku skrzyżowania pod kątem prostym dwóch sklepień kolebkowych; ciężar sklepienia przyjmują na siebie podpory, a rozpór mury oporowe albo przypory.