sklepienie krzyżowo-żebrowe - sklepienie krzyżowe   w miejscu przenikania kolebek wzmocnione żebrami, które dźwigają ciężar sklepienia i przekazują go na filary.