rycerstwo - warstwa społeczeństwa średniowiecznego, wyodrębniona na podstawie obowiązku pełnienia służby wojskowej konno i z kosztownym uzbrojeniem w zamian za prawo użytkowanie ziemi, wyróżniająca się uprzywilejowanym statusem społecznym; od XIII w. zaczęła się przekształcać w stan, do którego przynależność stawała się dziedziczna.