trójpolówka - system uprawy ziemi, polegający na podziale gruntów uprawnych na 3 pola, i ich naprzemiennym odłogowaniu i obsiewaniu zbożem jarym  i oziminą.