podgrodzie - we wczesnym średniowieczu osada położona w bezpośrednim sąsiedztwie grodu, zamieszkała przez ludność zajmującą się rzemiosłem, usługami, handlem, służbą wojskową oraz rolnictwem hodowlą; niektóre podgrodzia były otoczone wałem drewniano-ziemnym i wchodziły w skład grodowego zespołu obronnego.