interdykt - w Kościele katolickim kara wykluczająca jednostkę, grupę osób lub jakiś obszar z udziału w sakramentach i obrzędach religijnych; interdykt najczęściej był stosowany przeciwko heretykom lub państwom, których władcy byli ekskomunikowani.