epos/epopeja - poemat epicki, zwykle napisany wierszem, opiewający czyny legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności.