kapitularz - jedno z pomieszczeń klasztornych przeznaczone do odbywania narad zakonników; kapitularze zwykle znajdowały się we wschodnim skrzydle zabudowań klasztornych przy krużganku i w pobliżu prezbiterium kościoła; kwadratowe lub prostokątne wnętrza obiegały wokół przyścienne drewniane ławy.