sztuka gotycka/gotyk - styl, który zdominował sztukę europejską od końca XII wieku do końca XV wieku; gotycką architekturę charakteryzowały pionowe linie wysokich filarów, strzeliste dachy, ostre łuki, sklepienia żebrowe i przypory łękowe; na fasadach wielkich gotyckich kościołów rozmieszczano setki rzeźbionych figur a okna wypełniano kolorowymi, najczęściej figuralnymi, witrażami; gotyckie malarstwo charakteryzowało się delikatną, złożoną ornamentyką i wzrastającym realizmem.