nepotyzm - określnie odnoszące się w średniowieczu i epoce nowożytnej do praktykowanego przez papieży faworyzowana członków swojej rodziny np. podczas obsadzania godności kościelnych.