nepotyzm - faworyzowanie krewnych przy rozdawaniu godności, wysokich stanowisk i innych dóbr; często praktykowany jest z pominięciem kryteriów kompetencyjnych.