nobilitacja - przyznanie nieszlachcicowi prawa wejścia do stanu szlacheckiego; w Polsce początkowo nobilitacji udzielał wyłącznie król w nagrodę za wybitne zasługi, a od 1601 r. wyłącznie sejm walny.