rocznik - typowy dla średniowiecza gatunek historiograficzny, w którym najważniejsze wydarzenia  są zapisywane w porządku chronologicznym w kolejnych latach.