schizma - formalny rozdział między wyznaniami jednej religii, spowodowany różnicami doktrynalnymi - np. schizma wschodnia z 1054 r., w wyniku której doszło do wyodrębnienia się katolicyzmu i prawosławia.