symonia - świętokupstwo; określenie odnoszące się do praktyki sprzedawania i kupowania godności, urzędów i dóbr kościelnych oraz sakramentów; symonia uważana jest za grzech.