sztuka romańska - styl w sztuce średniowiecznej, który narodził się w XI w. we Francji i rozwijał w katolickiej części Europy do końca XIII w.; styl romański został rozpowszechniony przede wszystkim przez benedyktynów i cystersów; romańskie kościoły i klasztory charakteryzowały się prostymi, masywnymi bryłami; masywne ściany przeprute były niewielkimi oknami; typowe dla sztuki romańskiej były półkoliste łuki oraz sklepienia krzyżowe lub kolebkowe; świątynie były wyposażone w bogatą dekorację rzeźbiarską, podporządkowaną formom architektonicznym.