delfin - przydomek hrabiów Albon, a w latach 1349-1830 tytuł następców tronu francuskiego; hrabiowie Albionu wizerunek delfina w herbie i władali Delfinatem, czyli historyczną krainą o nazwie Dauphiné de Viennois; w 1349 r. sprzedali Delfinat wraz z tytułem koronie francuskiej; stąd od 1349 do 1830 r. delfin był tytułem następców tronu francuskiego.