podskarbi - urzędnik zarządzający skarbem królewskim; pojawił się w XIV w. w wyniku przyjęcia tytułu podskarbiego koronnego przez dotychczasowego skarbnika dzielnicy krakowskiej; w XV w. pojawił się urząd podskarbiego nadwornego, który był zastępcą podskarbiego koronnego; po zawarciu unii lubelskiej w 1569 r. było dwóch podskarbich - osobny dla Korony i osobny dla Litwy.