rotunda - budowla centralna, wzniesiona na planie koła; czasami stanowi część  większej budowli, np. rotunda na osi chóru.