wojsko zaciężne - oddziały wojskowe, w których służyli zawodowi żołnierze, formowane w Rzeczypospolitej od końca XV w. w drodze zaciągu; oddziały zaciężne formowane były przez rotmistrzów królewskich, którzy dokonywali zaciągu żołnierzy na podstawie wydanych im przez monarchę tzw. listów przypowiednich, a służący w nich żołnierze pozostawali na żołdzie Rzeczypospolitej.