Žižka Jan (ok. 1360-1424) - czeski poddany Wacława IV, wódz taborytów, do których przystąpił po rewolucji husyckiej; w 1420 r. został hetmanem wojsk taboryckich; był jednym z twórców taktyki wojska husyckiego, polegającej na prowadzeniu walki z ruchomego taboru, składającego się z powiązanych łańcuchami ciężkich wozów; uczestniczył w wojnach przeciw Zygmuntowi I Luksemburczykowi i wziął udział w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.