dogmat - w teologii chrześcijańskiej zasada wiary, sformułowana na soborze, a później przez papieża, podana urzędowo do wierzenia pod sankcją utraty zbawienia.