dworianie - średnia szlachta w Wielkim Księstwie Moskiewskim; od XIV w. zaczęto im nadawać na własność ziemię w zamian za obowiązek służby wojskowej; znaczenie polityczne dworian znacznie wzrosło za panowania Wasyla III i Iwana IV Groźnego i zaczęło maleć za panowania Romanowów.