grodzenia - zjawisko występujące od XIII w Anglii Irlandii, polegające na odbieraniu chłopom ziemi przez wielkich właścicieli ziemskich; początkowo odbierano dobre grunty w celu powiększenia rezerwy pańskiej, a w późniejszych wiekach, w związku z rozwojem przemysłu tkackiego, pozyskane w ten sposób obszary rolne zamieniano na pastwiska dla owiec hodowanych dla wełny lub plantacje lnu.