kartografia - nauka o graficznym przedstawianiu na mapach powierzchni Ziemi; zajmuję się dokonywaniem pomiarów terenowych, sporządzaniem map, a ponadto bada właściwości map, metody ich sporządzania i druku, materiały kartograficzne  i historię rozwoju map i metod ich sporządzania.