kapitel/głowica - górna, wieńcząca część kolumny, pilastra lub filara, pełniąca funkcje konstrukcyjne jako człon pośredni między podporą i elementami podpieranymi, ale ukształtowana plastycznie, często bardzo ozdobna.