rozeta - w średniowiecznej architekturze kościelnej duży kolisty otwór okienny w szczytach lub nad portalami, często wypełniony bogatą dekoracją w układzie koncentrycznym - maswerkiem lub witrażem.