kamikadze/kamikaze - nazwa japońskich pilotów, którzy w czasie II wojny światowej dokonywali samobójczych ataków na amerykańskie okręty samolotami wypełnionymi ładunkami wybuchowymi; pierwsze ataki kamikaze zostały przeprowadzone jesienią 1944 r., a najbardziej masowy charakter miały podczas bitwy pod Okinawą w IV 1945 r. - w wyniku ataków 335 kamikaze 2 niszczyciele i 2 transportowce zostały zatopione, a kolejnych 12 niszczycieli i 10 transportowców uległo uszkodzeniu; łącznie podczas II wojny światowej zginęło 5 tys. pilotów kamikaze.