sabotaż - działanie, którego celem jest przeszkadzanie nieprzyjacielowi w realizacji jego zamierzeń; sabotaż może polegać na świadomym i celowym niszczeniu lub uszkadzaniu określonych urządzeń i obiektów, bądź uchylaniu się od wykonywania odkreślonych czynności, albo wykonywaniu ich w sposób powodujący opóźnienia lub straty.