kontyngent - obowiązkowe świadczenie w naturze dokonywane przez ludność na rzecz państwa, którego  wielkość określona jest nakazem lub umową.