czystki etniczne - wymordowanie, jak również wypędzenie lub deportowanie z określonego terytorium ludzi należących do innej narodowości, rasy lub  religii.