konspiracja - nielegalna, tajna działalność polityczna, wymierzona przeciwko istniejącej władzy.