hipisi - ruch młodzieżowy, zapoczątkowany w końcu lat 60-ych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, znany też jako „dzieci kwiaty”; ruch hipisowski charakteryzował się anarchizmem, pacyfizmem i swobodą obyczajową, a ponadto odrzuceniem zachodniego materializmu i konsumpcjonizmu; hipisi stworzyli bogatą kontrkulturę, charakteryzującą się apolitycznością, pacyfizmem i poszanowaniem dla środowiska naturalnego.