punk - subkultura młodzieżowa, powstała w połowie lat 70-ych w Wielkiej Brytanii, a następnie rozpowszechniona w Europie Zachodniej i USA, negująca zinstytucjonalizowane formy życia społecznego, a dowołująca się do ideologii anarchistycznych i lewackich, wyróżniająca się specyficznym strojem i muzyką.