fresk - technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na mokrym tynku pokrytym kilkoma warstwami zaprawy farbami z barwników odpornych na działanie wapna.