manufaktura - wczesnokapitalistyczne przedsiębiorstwo przemysłowe stosujące podział pracy przy ręcznej produkcji; manufaktury dzieliły się na rozproszone i scentralizowane - manufaktury rozproszone składały się z kilku drobnych warsztatów podlegających jednemu kierownictwu, a manufaktury scentralizowane skupiały robotników w jednym miejscu.