sekularyzacja - zeświecczenie, które może dotyczyć majątku i prerogatyw  instytucji religijnych (np. Kościoła) lub życia społecznego i kulturowego.