kolonia - posiadłość jakiegoś państwa (najczęściej zamorska), uzależniona  politycznie od tego państwa i będąca obszarem jego eksploatacji gospodarczej; aparat administracyjny zwykle był podporządkowany przedstawicielowi metropolii (państwa posiadającego kolonię), którym najczęściej był gubernator, a ludność kolonii była wykluczona z udziału w jej zarządzaniu.