centralizacja - proces skupiania uprawnień związanych ze sprawowaniem władzy w ręku organów centralnych, przy równoczesnym ograniczaniu kompetencji organów lokalnych.