kondotier - dowódca - w czasach średniowiecza i odrodzenia zawodowy dowódca najemnych wojsk i zarazem przedsiębiorca wojskowy, który na własny rachunek najmował ludzi do swoich oddziałów, a następnie przyjmował służbę u tych władców, państw i miast, którzy byli gotowi ją opłacić; kondotierzy starali się do perfekcji opanować sztukę wojenną, przyjmowali służbę u tych, którzy oferowali najlepsze warunki finansowe, chętnie uczestniczyli w wojnach, które były źródłem ich dochodów, ale w miarę możliwości unikali rozstrzygających bitew, które mogły narazić oddział na duże straty, a nawet zagładę.