areał - powierzchnia gruntów objętych uprawą oraz wód zamkniętych; areał mierzyny jest w hektarach lub m².