tolerancja - zgoda na wyznawanie i głoszenie poglądów odmiennych od powszechnie przyjętych w danej społeczności; tolerancja najwcześniej objęła innowiercze wierzenia i praktyki religijne, a następnie była stopniowo rozszerzana na inne dziedziny życia - np. sferę obyczajów.